?>

MARFIPA s.r.o.

MARFIPA s.r.o. realizuje dlouhodobě nesplácené pohledávky renomovaných bankovních ústavů, primárně z titulu hypotečních úvěrů poskytnutých fyzickým a právnickým osobám na nákup či rekonstrukce nemovitostí. Této činnosti se věnujeme již od roku 1996, přičemž se vždy řídíme platnými zákony České republiky.

Vymáhání pohledávek realizujeme po celé České republice. Jejich řešení spočívá v postoupení pohledávky na naši společnost, což zahrnuje veškeré právní úkony související se změnou oprávněného věřitele. Následnou komunikaci s dlužníky pak vedeme co nejšetrnějším způsobem a s ohledem na jejich momentální finanční situaci. Často se stává, že je nevyhnutelné přistoupit k podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka, během kterého nabízíme dlužníkům pomoc s oddlužením a zajišťujeme zpeněžení zastavených nemovitostí za maximální možnou kupní cenu, aby byl věřitel co nejlépe finančně uspokojen.

V rámci portfolia našich služeb nabízíme i znaleckou činnost. Spolupracujeme s řadou soudních znalců v odhadování cen nemovitostí a staveb. V naší kanceláři pak přímo pracuje i soudní znalec pro obor ekonomika, ceny a odhady věcí movitých.

Inkasní činnost naše společnost neprovádí.

Jednatelka společnosti

Jana Limpouchová | +420 602 822 840
jana.limpouchova@alettgroup.cz

 

Ředitel společnosti

Jiří Limpouch | +420 602 434 394
jiri.limpouch@alettgroup.cz

 

 

MARFIPA s.r.o.
Plzeňská 559/26
150 00 Praha 5

IČ: 251 53 021, DIČ: CZ25153021
Městský soud v Praze,
odd. C vložka 92381

MARFIPA s.r.o.

© 2024 ALETT a.s.. All Rights Reserved.